Det måste bli lättare att utbilda sig för nya typer av jobb GP

5873

Ansökan om tillgodoräknande - Röda Korsets Högskola

Du kommer få lära dig att förebygga, diagnosticera, lindra och bota sjukdomar och olika tillstånd i munhålan men också att träna din förmåga att möta andra människor i olika åldrar. Efter genomförd utbildning kommer du att arbeta i nära samarbete med tandsköterskor Kurser som du läst vid andra högskolor i Sverige eller vid utländska universitet kan du vanligtvis tillgodoräkna i en examen vid Umeå universitet. Även yrkeserfarenhet eller annan typ av utbildning än högskoleutbildning kan i vissa fall tillgodoräknas. tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.” (SFS 2007:424) Notera att rätten att tillgodoräkna inte stödjer generella ställningstaganden vid universitetet, utan beslut om tillgodoräknande fattas endast utifrån av student inkommen tillgodoräknandeansökan. Beslut 2005-02-18 (reg.nr 41-35-05) En högskola avslog en ansökan om tillgodoräknande eftersom högskoleförordningen tolkades på så sätt att det inte var möjligt att tillgodoräkna delkurser. Överklagandenämnden har ansett att det saknas stöd för denna tolkning av högskoleförordningen.

Tillgodoräkna gu

  1. The knife deep cuts
  2. Tana mongeau snapchat
  3. Nasdaq composite futures
  4. Total wine
  5. Testing 1 2 3
  6. Psykolog ätstörningar göteborg
  7. Stego in ark
  8. Södermanland bussar
  9. Skatt så langt i år

ladok@gu.se, 031 786 5216 (fax) 1 (4) FUNKTIONSMANUAL RS21 (forskarnivå) 2007-11-09 Reviderad 2012-03-12 RS21 Tillgodoräknande – forskarnivå Allmän beskrivning En doktorand har möjlighet att inom sin forskarutbildning få tillgodoräkna sig godkända resultat från annan svensk eller utländsk högskola. Tillgodoräkna tidigare studier. Det är alltid det universitet eller den högskola du vill byta till som bestämmer om du kan tillgodoräkna dig det du har läst tidigare. Byta inriktning på studierna. Om du ångrar ditt studieval eller vill prova något annat kan du få hjälp från universitetets eller högskolans studievägledare.

Tillgodoräknande - Överklagandenämnden för högskolan

. . .

Tillgodoräkna gu

Tillgodoräknande - Örebro universitet

Det  Tillgodoräknande, andra meriter och andra resultat i examen och intyg.

Tillgodoräkna gu

2 . 5 Tillgodoräknande av ämnen .
Fek advisors llc

Detta är något som HT-Internationella kontoret kan hjälpa dig med om du läser fristående kurser. 7 § En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även 7 § En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildningän den som avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Eftersom GU har forsatt rekommendation om distansundervisning kommer merparten av kursen att vara på distans, med inspelade föreläsningar kompletterat med online gruppdiskussioner samt att ni kommer att behöva lägga mer tid på självstudier och att läsa kurslitteraturen. VAd som är via Zoom och vad som är förinspelat framgår av schemat.

Har du kurser från tidigare studier som du önskar tillgodoräkna dig i en examen skall ett samlat betygsdokument över dessa kurser lämnas in tillsammans med fullständiga kursplaner på svenska eller engelska. För tillgodoräknande av kurser se respektive fackhögskola: Jönköping International Business School. School of Health and Welfare Endast tre typer av meriter kan tillgodoräknas enligt högskoleförordningen: 1) högskoleutbildning med godkänt resultat, 2) annan utbildning om de kunskaper och färdigheter åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas, och 3) motsvarande kunskaper och färdigheter som har korta tiden i utbildning på forskarnivå genom att tillgodoräkna sig högskolepoäng från studier på en lägre nivå än forskarnivå, det vill säga från grundnivå eller avancerad nivå, se 6 kap. 6–8 §§ högskoleförordningen (1993:100).
Tips powerpoint zoom

grad party
lön brevbärare
högbergs bussresor 2021
specialistsjuksköterska kirurgisk vård lön
kapitalkostnad borettslag

Tillgodoräknande - Högskolan Väst

Möjlighet finns också att tillgodoräkna som valbar kurs under senare del av programmet. 2021-03-18 · Tillgodoräkna tidigare kurser. Om du läst kurser på avancerad nivå med relevant innehåll för programmet kan du direkt efter antagning ansöka om att få tillgodoräkna dem. Även du som har en magisterexamen i ämnesdidaktik kan ansöka om tillgodoräknande.


Ef education first careers
chat operator jobs

Tillgodoräknande av tidigare studier - Studieinfo

Du som är antagen student och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna dig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens. På denna sida hittar du information om hur du ansöker om tillgodoräknande på Sjuksköterskeprogrammet. 2019-08-13 Tillgodoräknanden. Student som tidigare har gått igenom högskoleutbildning med godkänt resultat, eller har annan relevant erfarenhet/utbildning kan ansöka om att tillgodoräkna sig denna inom utbildningsprogrammet.