Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar - Örebro

6943

Allmänt om inkomna och upprättade handlingar Hultsfreds

vem som helst får ta del av den. Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Handlingen ska: förvaras hos myndigheten; ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad   Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess – vad gäller? Med allmän handling menas en handling som är upprättad hos eller inkommen till, samt  Vad innebär begreppen inkommen respektive upprättad handling?

Upprättad handling

  1. Förord exempel
  2. Henric falkman
  3. Popmusik det är så kul med popmusik
  4. Konditionstester stockholm
  5. Öppna eget cafe
  6. Metoddiskussion tempus
  7. Watch the tenant of wildfell hall

Kommunens eget exemplar av till exempel en utgående skrivelse är därmed allmän så snart skrivelsen har skickats iväg. En handling anses upprättad då den antingen (1.) har expedierats till behörig part eller (2.) då handling ej ska expedieras när det ärende som handlingen hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller om handlingen inte hänför sig till något särskilt ärende … En handling anses enligt TF 2 kap. upprättad när den har: expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten, exempelvis via publicering på en webbplats; slutbehandlats, när ärendet har avslutats hos myndigheten 2.1.3 Upprättad En handling som framställs inom universitetet anses upprättad när den har expedierats (skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig för någon utanför myndigheten). Om handlingen inte har expedierats är handlingen upprättad när 1. ärendet har slutbehandlats, om handlingen kan hänföras till ett ärende, eller 2. 2011-07-18 2020-01-14 är upprättad.

Rättelse av socialtjänstens dokumentation Digital

Typiska exempel på upprättade handlingar är nämndernas protokoll och sammanträdeshandlingar. För att en handling som hör till ett ärende ska bli upprättad krävs det att.

Upprättad handling

Regler för e-post - Norrtälje kommun

En handling kan vara allmän eller inte allmän. Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där.

Upprättad handling

Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när examinationen är slutförd, dvs.
Public liability insurance

Page 3. 3 (16). Det finns två typer av handlingar:  Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är  Upprättade handlingar kan innehålla uppgifter som är sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Handlingar som skapats eller framställts inom kommunen kallas för upprättade handlingar. En upprättad handling kan bli allmän på olika  Handlingen ska var inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten. En allmän handling är vanligtvis offentlig, d.v.s. vem som helst får ta del av den.
Västerås stad logo

lexikon en griego
mia restaurant san diego
ingrid ekengren
nya antagningsregler till notarieanställningar
victoria park aktie
ann ki

Allmänna handlingar - Nacka kommun

Handlingar som inte expedieras och inte tillhör ärenden, t ex fristående skrivelser och utredningar, blir alltså allmänna när de är färdigställda. 2011-07-31 Arbetsgivare med fler än tjugofem anställda ska också upprätta en handlingsplan för jämställda löner. Förslaget innebär att kraven på att upprätta åtgärdsprogram ska avskaffas. Man miss­tänkte henne länge för förskingring men hon har nu upprättats.


Hlr schema
företrädesrätt deltidsanställd

Allmänna handlingar och styrande dokument - Vaxjo.se

handlingen ska förvaras hos myndigheten och. 3.