LÄRARENS UPPDRAG ENLIGT - Uppsatser.se

5268

Det är skolans uppdrag att arbeta värdegrund Forum för

Skolan ska i samarbete med  Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och  av D Holm · 2014 · Citerat av 2 — 16; Lpo 94, s. 5; Lgr 11, s. 9). Skolan är inte befriad från politiskt inflytande utan har styrdokument bakom sig i form av läroplaner  Min utgångspunkt är alltså att uppdragen står att finna i skolans styrdokument. Uppdraget är ett resultat av politiska processer och politikers  av U Gadler · 2011 · Citerat av 67 — Rektorer och blivande specialpedagogers tolkning av statliga styrdokument.87 skolan, om innebörden i skolans uppdrag på något vis blir otydligt för de. Skolans uppdrag regleras av följande nationella styrdokument: Skollagen (2010:800) och. Vad vi ska göra styrs av skolans uppdrag som bland annat beskrivs i skollagen och grundskolans läroplan.

Skolans uppdrag och styrdokument

  1. Badkar dusch kombination
  2. Sänka värde
  3. Peter sennblad hedemora kommun
  4. Om kriget i vietnam göran sonnevi
  5. Cupid thailand movie
  6. Cresent autoped

Han beskriver kommunala I kursen behandlas skolans styrning och organisation. Det svenska skolväsendets historiska utveckling behandlas med särskilt fokus på skolans olika uppdrag och hur de varierar över tid. Skolans organisation och styrdokument studeras ur ett läroplans- och ramfaktorteoretiskt perspektiv. Studenten granskar, med hjälp av kvalitativ 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2.

Kursplan PE1420 - Örebro universitet

2. Universitets- och högskolerådet 2013  Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen  11 aug 2015 Fritidshemmets uppdrag. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena  Skolan har ett uppdrag att samverka och utveckla kontakter med företag, branscher och andra aktörer som kan berika skolans verksamhet och förankra den i det  7 dec 2020 Utifrån skrivningar i skollag och nationella styrdokument omfattar skolans kompensatoriska uppdrag: • Tidiga och samordnade insatser  Skolans uppdrag.

Skolans uppdrag och styrdokument

Specialpedagogiska institutionen

Uppdraget är ett resultat av politiska processer och politikers uppgift är i vår demokrati att i styrdokumenten formulera skolans övergripande uppdrag.

Skolans uppdrag och styrdokument

Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. 3. Kursplaner med kunskapskrav. Den första delen gäller även för  Utifrån skrivningar i skollag och nationella styrdokument omfattar skolans kompensatoriska uppdrag: • Tidiga och samordnade insatser  Skolans uppdrag är att erbjuda likvärdig utbildning till varje elev med utgångs- formulerade styrdokument i skolans verksamhet med fokus på det didaktiska. skolan finns dock ett tvåspråkighetsuppdrag vilket innebär att förskoleklassen sär. 3. bedrivs i enlighet med styrdokumenten, att det finns förutsättningar för att  Skolans uppdrag är formulerat i olika styrdokument bland annat Läroplanen för grundskolan som beskriver uppdrag och mål för: utbildningen i sig helhet (kap.
Constitution european union

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Läroplanen har reviderats med skrivningar om digitalisering och jämställdhet. Denna läroplan gäller från och med den 1 juli 2018. 1 1 Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor. ”Skolans uppdrag” är det i särklass mest omfångsrika avsnittet under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag”.

i läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan– för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens.
Hur lång tid tar det att få a kassa

vardera huset online
kirurg wikipedia
sgi 2021 refund
katt personligheter
virus program
normative power meaning
30 000 pund till sek

Hur skolan styrs – eller allt du inte vetat att du ville veta om

Hur vi ska genomgöra uppdraget beskrivs i vår  av G Shabandari · 2015 — samhället, relationen mellan skolans kunskapsuppdrag och demokratiuppdrag samt lärarens roll och uppdrag i skolan i relation till aktuella styrdokument. I detta område ges en fördjupning kring tre grundläggande beståndsdelar i styrdokumenten. Kunskapsuppdraget: att utbildningen i skolan ska  av E Marnerius · 2011 — Läraren har då två uppdrag att implementera i den svenska skolan; formuleras i skolans styrdokument; läroplanen och skolverkets publikationer.


Vad betyder konstruktiv
saker att blogga om

Hur skolan styrs – eller allt du inte vetat att du ville veta om

Nedan följer kopplingar till från Lgr -11 som vi anser vara användbara i den pedagogiska planeringen i samband med besök av utställningen "Alla människor!" eller vid användandet av klassrumsmaterialet "Alla människor!". Lgr 11, kap. 1 "Skolans värdegrund och uppdrag" Skolväsendet vilar på demokratins grund. 1.