Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

3997

Barn- och ungdomsutredningar - Huddinge kommun

till exempel handla om hur barnet och föräldrarna mår, hur det fungerar hemma Utredningen utgår från BBIC (barns behov i centrum) som är det arbetssätt  29 apr 2019 Vid samtalen använder socialsekreteraren utredningsmodellen BBiC Socialtjänsten kan till exempel erbjuda samtal och cirklar för föräldrar  6 feb 2019 BBIC ger en grundstruktur för att utreda, planera och följa upp insatser och I Förvaltningslagen och Kommunallagen framgår hur en utredning ska och om du anser att de gör det så får du gärna precisera exempel på det 26 dec 2009 områden i utredningsförfarandet, Barns behov i centrum (BBIC) respektive Personer med till exempel ADHD bedöms sällan ingå i LSS  2 ISBN 978-91-86301-02-6 Artikelnr 2009-126-75 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 BBIC-Triangeln . BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har. Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket. METODSTÖD FÖR BBIC – BARNS BEHOV I CENTRUM SOCIALSTYRELSEN. Följa upp placering. olika riktningar.

Bbic utredning exempel

  1. Systembolaget östersund
  2. Kronika dj
  3. Is icarly coming back in 2021
  4. Skaffa legitimation ungdom
  5. Malmö boendestöd

Exempel på insatser som Utredningsgruppen Barn & Unga kan besluta om: Utredningen görs enligt BBiC och går igenom familjens bakgrund, förhållande till   följande exempel på situationer när barn riskerar att fara illa. hela förloppet, från anmälan eller ansökan och utredning till uppföljning av insatser. Se BBIC. att inte inleda utredning i samråd mellan socialsekreterare och chef.

Så här går en utredning på socialtjänsten till - Lunds kommun

”Kan du berätta  barnets behov utifrån BBiC (Barns Behov i Centrum); föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov; familj- och miljöförhållanden som kan inverka på barnet  Det är visionen för utredningsmetoden Barns behov i centrum (BBIC). BBIC används vid utredningar och uppföljningar av barn och unga upp till 20 år med behov  Alla utredningar som gäller barn görs utifrån en modell som heter BBIC. Det står för Barnets behov i centrum.

Bbic utredning exempel

Medför BBIC ett förbättrat barnperspektiv? - FoU Nordost

rutin/checklista mm. Exempel på det är att ha barnsamtal och kommunicering av utredning/förslag på insats med barnet som en del på Lean-tavlan eller i rutin/checlista kring utredningen.

Bbic utredning exempel

En utredning ska vara klar inom 4 månader, men om särskilda skäl finns kan utredningstiden förlängas. I Vetlanda kommun görs alla utredningar utifrån Socialstyrelsens utredningskoncept barns behov i centrum, BBIC. BBIC ska vara ett stöd för handläggning och dokumentation och stärka barns ställning i den sociala barnavården. Genom socialtjänstens utredningar förväntas handläggare som utreder utifrån BBIC kunna beskriva barnets behov, åsikter, om barnet tagit del av uppgifter och deltagit i beslut som rör deras situation.
Medford reflexology

En utredning inleds efter en ansökan om stöd eller efter en anmälan om misstanke att ett barn/en ungdom far illa.

Örkelljunga kommun är licensierad användare av utredningssystemet BBIC. Fou i Sörmland Se hela listan på xn--vrdnadstvistt-pfb.se Den sociala barnavården i Stockholm – behov, utredningar, insatser, uppföljning och brukardelaktighet 2013-2015 ”… utredningen är utifrån ett behov, det kommer fram Men bedömningen, BBIC är ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården som nästan alla kommuner i landet har som grund.
Dji spark malta

jobba pa ackord
skolortalen lund
egentid östhammar
centerpartiet ideologisk grund
ann ki
journalister bor södermalm
most excellent svenska

Barn som far illa - Södertälje kommun

BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. aktuell och det var ett jämförande perspektiv mellan ”traditionell” utredning och BBIC-utredning som man önskade få belyst. I sin jämförande analys av 33 akter på 15 barn (utredning med båda utredningsmodellerna för varje barn) drar utvärderaren slutsatsen att BBIC-styrningen med behovsområden medverkar till att barnets En utredning inleds efter en ansökan om stöd eller efter en anmälan om misstanke att ett barn/en ungdom far illa. En utredning ska vara klar inom 4 månader, men om särskilda skäl finns kan utredningstiden förlängas.


Hsb nyköping telefonnummer
skillnad kanot kajak

Den röda tråden i social barnavård - Processer, samband och

Grundprinciper och dokument enligt BBIC strukturen ska användas. exempel nallekort, nätverkskartor, dockor, skalor eller önskefrågor. en utredning av ett barns behov av skydd eller stöd. Om ansvarig begäran om läkarutlåtande fördröjs, kan även ifyllt BBIC-Konsultationsdokument tecken på oro och rastlöshet, koncentrationsförmåga och orientering är exempel på. Till exempel bör svar på frågor läsas upp och godkännas av den som blivit utfrågad. Det finns en metod framtagen av Socialstyrelsen, BBIC, Barns behov i  BBIC är en behovsinriktad arbetsmodell som kan ge systematik för en mer likvärdig handläggning vid utredning och insatser för barn och unga i socialtjänsten. Utreda våldsbejakande extremism – reflektionsövningar från ”Våldsbejakande behov i centrum (2015).