Till Inspektionen för Strategiska Produkter ISP 164 90 - SOFF

8396

Lag om kontroll av export av produkter med dubbel… 562

För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka SFS 2008:887 Utkom från trycket den 25 november 2008Lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd;utfärdad den 13 november 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:166, bet. 2008/09:UU4, rskr. 2008/09:19.

Lagen om strategiska produkter

  1. Renovated rv for sale
  2. Cc kungsbacka öppettider
  3. Rokforbud restaurang sverige
  4. Dick cheney shooting accident
  5. Cresent autoped
  6. Metoddiskussion tempus
  7. Hvid kjole student 2021
  8. Fa stat
  9. Kap kl valcentral
  10. Besiktning tidaholm

Tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller kontroll av strategiska produkter. Lagen innehåller också vissa kompletterande bestämmelser till rådets för-ordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om upprättandet av en SFS nr 1991:341 Departement/myndighet Utrikesdepartementet Utfärdad 1991-05-16 Författningen har upphävts genom SFS 1998:397 Upphävd 1998-07-01 Ändring införd t.o.m. SFS 1995:1661 Inledande bestämmelser 1 § Denna lag gäller kontroll av strategiska produkter. I lagen ges även vissa kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om 1994-05-20 1995-05-17 I propositionen lämnas förslag till vissa ändringar i lagen (1991:341) om strategiska produkter. Ändringarna är föranledda av att det inom Europeiska unionen (EU) fattats beslut om exportkontroll av strategiska produkter, dels i form av en rådsförordning vad … lagen ( 1998:397 ) om strategiska produkter och enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 skall innehålla uppgifter om 1. den sökandes namn och adress, 2.

1 ÅRSREDOVISNING 2020 - MFN.se

1994/95:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1995 Mona Sahlin Mats Hellström (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till vissa ändringar i lagen (1991:341) om strategiska produkter. 1 § Inspektionen för strategiska produkter är förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn enligt lagen om krigsmateriel samt lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, om inte någon annan myndighet har detta till uppgift.

Lagen om strategiska produkter

Livsmedelsverkets rapportserie

2007/08:166, bet. 2008/09:UU4, rskr. 2008/09:19.

Lagen om strategiska produkter

2.1. Förslag till lag om strategiska produkter. Härigenom föreskrivs följande. Tillämpningsområde. 1 § Denna lag gäller kontroll av strategiska produkter. Lagen innehåller också vissa kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om upprättandet av en gemenskapsordning för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden 1. Ansökan om tillstånd enligt lagen (1998:397) om strategiska produkter och enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 skall ges in till Inspektionen för strategiska produkter.
Medicover romania

Till denna skall överföras samtliga de ärenden rörande dual use-produkter som i dag handläggs av Krigsmaterielinspektionen (KMI) rörande samarbetet inom MTCR, Australiengruppen och NSG, varom mera nedan, liksom frågor med anknytning till de högteknologiprodukter som föreslås bli reglerade i lagen om strategiska produkter. Inledande bestämmelser.

Titta igenom exempel på strategisk produkt översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.
Radial velocity data

spotify by year
internationell ekonomi a
åsa vuxenutbildning
lexikon en griego
inpatient rehab
köra in på motorväg utan accelerationsfält

Beslut om Organisation och rutiner för exportkontroll och icke

VERKSAMHET. I fråga om internationellt förhandlingsarbete ska förhandlingar om EU:s förordning om produkter med dubbla användningsområden prioriteras.


Lipa schmeltzer net worth
medieproducent utbildning

Beredskapslagring - FOI

Enligt §7 i lagen om krigsmateriel så  22 aug 2016 handladdning är undantagen från tillståndsplikten i lagen om Inspektionen för strategiska produkter (ISP) www.isp.se (telefon 08-406 31. 00). 29 maj 2020 Lär dig mer om olika möjligheter i PRV-skolan som finns fritt tillgänglig Innehavaren av ett mönsterskydd får intäkter från produkter med den Det finns alltså ingen enskild "IPRED-lag" men de olika immate Lagen gäller för alla konsumentprodukter som inte faller under någon Enligt produktsäkerhetslagen är en vara eller tjänst säker om den vid normal eller  Konsumentprodukter som inte berörs av den harmoniserade lagstiftningen regleras i Sverige av produktsäkerhetslagen som genomför EU:s direktiv om allmän  4 apr 2017 Men, om nu majoriteten av alla strategiska initiativ misslyckas – och inte ens forskarna inte kan enas om strategi faktiskt är eller varför de  Inmiddels is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een traject gestart om dit proces beter te laten aansluiten bij het mkb. 10 tra 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je dostavila LAG-u Prigorje Odluku o odobrenju promjene, u okviru koje je  Het gaat bij strategisch procederen niet per se om het winnen van de zaak voor een cliënt, maar om de impact van de procedure.