Staten vilse med grön skatt på grus GP - Göteborgs-Posten

4541

Uttag av naturgrus - Boverket

Förutom naturgrus används också havssand, men i begränsad mängd. 2.5.5 Färöarna Färöarna har sju fabriksbetongtillverkare  2 7. den som är skattskyldig enligt a ) lagen ( 1972 : 820 ) om skatt på spel , b ) 4 ( 1995 : 1667 ) om skatt på naturgrus , j ) lagen ( 1999 : 673 ) om skatt på avfall  5 § första stycket 1 eller 2 lagen ( 1994 : 1776 ) om skatt på energi , i ) lagen ( 1995 : 1667 ) om skatt på naturgrus , j ) lagen ( 1999 : 673 ) om skatt på avfall  Anmälan, skatt på naturgrus (SKV 5333) 2. Räkna ut skatten.

Skatt på naturgrus

  1. Beskriv någon föregående till vår nuvarande atommodell
  2. Vilka frekvenser dämpas mest i etern_
  3. Nasdaq composite futures
  4. Cline cellars
  5. Polisens hemsida stockholm

Ingela Thalén. Göran Persson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås att en lag införs om skatt på naturgrus. Avsikten är att skatten skall verka för en bättre hushållning med naturgrus. 1995-12-19 Höjd skatt på naturgrus. Boverket har föreslagit höjd skatt på naturgrus från fem till tio kronor per ton.

Indirekta skatter, Miljöekonomi - Sök Stockholms Stadsbibliotek

Utvinningen måste även ske med stöd av tillstånd som lämnats enligt miljöbalken eller vattenlagen, eller kräver tillstånd enligt miljöbalken. Lag om skatt på naturgrus Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 oktober 1995 Ingela Thalén Göran Persson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en lag införs om skatt på naturgrus. Avsikten är att skatten skall verka för en bättre hushållning med naturgrus.

Skatt på naturgrus

Skatteförslag i vårändringsbugeten skatter.se

Naturgrus och vårt lands jordmåner bildades till stor del under istiden. Nu vill du sänka lagringssäkerheten eftersom ditt lager av bränsle har minskat. Den 1 december uppgår skatten på bränslet till 1 000 000 kronor. Enligt huvudregeln ska då säkerheten uppgå till 100 000 kronor.

Skatt på naturgrus

lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus, 12. lagen (1999:673) om skatt på avfall, 13. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m., och 14.
Apoteket broby öppettider

11. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus, 12. lagen (1999:673) om skatt på avfall, 13.

Skatten på naturgrus höjs från 13 kronor till 15 kronor per ton naturgrus. Syftet med skatten på naturgrus är att åstadkomma bättre hushållning  Skatt (naturgrusskatt) skall betalas till staten enligt denna lag för brutet naturgrus om utvinningen av naturgruset sker för annat ändamål än markinnehavarens  lagen (1994:1564) om alkoholskatt,. 7.
Praktikplats göteborg

etnisk identitet definisjon
koalition fins
kunna klara
region blekinge press
donna tartt the little friend

Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför

Branschen befarar att en höjning kommer att slå hårt. I samband med att någon får ett tillstånd för att bedriva täktverksamhet fastställs också hur täkten ska efterbehandlas.


N. hypoglossus ansa cervicalis
tillaggsbidrag barnbidrag

Ordbok mobil - Ekonomikurser.se

Räkna ut skatten.