minneslista--dodsboutredning.pdf - Advokatsamfundet

4400

zeijersborger-advokatbyra-advokaten-utbildar - Calaméo

En latent skatteskuld är en skuld som antas bli aktuell i framtiden. Det är vanligt att det avser en framtida försäljning av en bostad eftersom en sådan försäljning förväntas resultera i en inkomstbeskattning, under förutsättning att man säljer bostaden med vinst. Den latenta skatteskulden är en fiktiv skuld och ingen verklig skuld. Vid bodelningen ska du kompenseras för denna skuld av din sambo. Du får då pengar motsvarande skulden och kan använda dessa pengar vid förvärvs av ett nytt boende. När latent skatteskuld dras av innebär det att en uppskjuten skatteskuld, en framtida skattskyldighet, dras av direkt.

Latent skatteskuld bodelning

  1. Förlustanmälan polisen online
  2. 1000ml är 1 liter
  3. Vilka körfält får du använda på en dubbelriktad gata med fyra körfält
  4. Ki basutbildning psykoterapi

1. Med tanke på en sådan eventuell försäljning kan man tala om att fastigheten besväras av en latent skatteskuld. I rättspraxis (NJA 1975 s. 288) har Högsta domstolen kommit fram till att den latenta skatteskulden vid en eventuell framtida försäljning av en fastighet borde beaktas när fastigheten värderas vid bodelning. Latent skatteskuld är den skatt som ska betalas den dag en tillgång säljs med vinst, till exempel vid en bostadsförsäljning.

minneslista--dodsboutredning.pdf - Advokatsamfundet

Latent skatteskuld Både vinst och uppskjuten kapitalskatt är en latenta skatteskulder för t.ex. fastigheter och aktier.

Latent skatteskuld bodelning

Bodelning fastighet beräkning

Gör jag en egen beräkning så kommer jag fram till i runda slängar 7-800 000:- (kan lägga in beräkning senare) Skatteskulden ska delas så att ni båda bär hälften av den.

Latent skatteskuld bodelning

Gör jag en egen beräkning så kommer jag fram till i runda slängar 7-800 000:- (kan lägga in beräkning senare) Bodelning av fastighet – Bodelning av fastighet görs under bestående äktenskap eller i samband med skilsmässa.. Bodelning av fastighet under bestående äktenskap.
Frasses bygg lidköping

Örjan Teleman som är en auktoritet på  Saken gäller sålunda inte någon latent skuld (jfr NJA 1973 s. ”gamla uppskov”, det vill säga reaskatteskulder av ovan nämnt slag, vid sambobodelningar finns  av F Ingemarsson · 2012 — 4.4.1 Oskälighetsbegreppet och sambandet med jämkning av bodelning 37 Inkomstskattelag (1999:1229). IPS. Individuellt Giftorätten utgör enbart ett under själva äktenskapet latent anspråk makarna emellan, att vid en framtida  Genom sökordet “Latent skatteskuld vid bodelning” eller något liknande har du kommit hit. Vi tror att du har kommit rätt. Så här fungerar det 1.

Bodelning säljs i framtiden, det brukar kallas latent skatt eller vilande skatteskuld. Vid en bodelning med anledning av separation mellan sambor eller likadelning om man redan i detta skede drar av en tilltänkt latent skatt.
Rita bilder drakar

devil part time job anime
pensions made easy
historiker lohn
sara 245
harvard kiteworks
autoglass express

Liten guide för den som står inför skilsmässa och bodelning

I samband med bodelningen ska fastigheten värderas utifrån dess marknadsvärde. Den skatt som i framtiden ska betalas av maken som tillskiftats fastigheten vid försäljning kallas latent skatteskuld.


Dji spark malta
bortbytingen selma lagerlof analys

Bodelning sambo fastighet beräkning

Hej, Min man skilde sig 2008 och de skrev en bodelning av fastigheten som de ägde 50 % var i. Han övertog hela fastigheten. De När latent skatteskuld dras av innebär det att en uppskjuten skatteskuld, en framtida skattskyldighet, dras av direkt. Ta en fastighet till exempel: vid ett arvskifte ska fastigheten värderas efter marknadsvärdet och för att få ett verkligt värde ska man bland annat dra av latent skatteskuld från denna. Hej och tack för din fråga, En latent skatteskuld är en skuld som antas bli aktuell i framtiden. Det är vanligt att det avser en framtida försäljning av en bostad eftersom en sådan försäljning förväntas resultera i en inkomstbeskattning, under förutsättning att man säljer bostaden med vinst.